Karakter Label Nights

Opdracht

Het platenlabel Karakter kwam bij mij met de vraag of ik het artwork wilde maken voor de labelnights in Amsterdam. Het was belangrijk dat het artwork in het verlengde lag van de muziek die die avond werd gedraait. Tot nu toe zijn er twee avonden geweest in de OosterBar.

Design: Laurens Kuiper

Socials

Eventbanner (5 oktober)

Socials

Terug naar het overzicht

Karakter Label Nights